Tylko wyjątkowe książki!

Skontaktuj się z nami

E-​MAILEM
Wyślij wiadomość za pomocą: formularza kontaktowego

TELEFONICZNIE
Zadzwoń: +48 501 48 22 11

Zajrzyj na strony „Secesji wrocławskiej”

FB: http://www.facebook.com/SecesjaWroclawska
Twitter: https://twitter.com/#!/SecesjaWroclaw
WWW: http://www.secesjawroclawska.pl/

Dane rejestrowe

Wydawnictwo CO-​LIBROS Robert Wyłupek i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Podwale 75 we Wrocławiu (50−449) zarejestrowane jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-​Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000283185, NIP: 8992609463. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 120 000 zł.

Dane handlowe

Książka „Secesja wrocławska”, opublikowana nakładem Wydawnictwa CO-​LIBROS, dystrybuowana jest przez Roberta Wyłupka prowadzącego działalność gospodarczą w Jeleniej Górze (58−560) przy ul. Wita Stwosza 26/​3, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 185695; NIP 8981509924.