Ochrona prywatności użytkowników strony SecesjaWroclawska.pl jest dla Wydawnictwa CO-​​​LIBROS bardzo ważna i dlatego wszystkie dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o ochronie danych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wydawnictwo CO-​​​LIBROS (CO-​​​LIBROS), do którego należy też strona SecesjaWroclawska.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdego klienta CO-​​​LIBROS i użytkownika strony SecesjaWroclawska.pl obowiązuje aktualna polityka prywatności, znajdująca się pod adresem: http://secesjawroclawska.pl/polityka-prywatnosci/.

CO-​​​LIBROS nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich stron, a jakiekolwiek zmiany wprowadzane w polityce prywatności nie wpływają na tę zasadę.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką prywatności, proszę nie odwiedzać stron CO-​​​LIBROS, nie prenumerować biuletynów CO-​​​LIBROS oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez CO-​​​LIBROS.

Dane osobowe

Podczas korzystania ze strony SecesjaWroclawska.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, np. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego newslettera. Zazwyczaj dotyczy to tylko imienia i adresu e-​​​mail, na który będziemy przesyłać zaprenumerowane informacje. W przypadku formularzy do składania zamówień użytkownik będzie poproszony o podanie pełnych danych osobowych.

CO-​​​LIBROS wymaga wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do działania strony i oferowanych na niej usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynności lub dostęp do funkcji, których te dane dotyczyły. Bez podania koniecznych danych nie będzie możliwe też złożenie zamówienia.

Subskrypcja newslettera

Do zaprenumerowania bezpłatnego informatora elektronicznego (newslettera) konieczne jest podanie we właściwym formularzu swojego imienia i adresu poczty elektronicznej (adresu e-​​​mail). Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Adres e-​​​mail jest niezbędny do tego, aby CO-​​​LIBROS mogło wysłać użytkownikowi newsletter, natomiast imię umożliwia zwracanie się do jego prenumeratorów po imieniu.

Składanie zamówień

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez CO-​​​LIBROS wymaga podania w formularzu zamówienia pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są odpowiednio oznaczone. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

W przypadku płatności on-​​​line (np. za pomocą karty kredytowej lub e-​​​przelewów) obsługę klienta przejmuje DotPay. W tych wypadkach tylko system bezpiecznych płatności DotPay zna dane podawane w jego formularzach i jest za te dane odpowiedzialny. Formularze DotPay znajdują się na jego stronach i są szyfrowane za pomocą odpowiednich technologii.

Niezapowiedziane wiadomości

CO-​​​LIBROS zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób, których dane kontaktowe posiada oraz które zgodziły się z niniejszą polityką prywatności.

Pod pojęciem „niezapowiedziane wiadomości” należy rozumieć informacje dotyczące bezpośrednio: usług i produktów oferowanych przez CO-​​​LIBROS (np. czasowe promocje, nowe produkty etc.) oraz witryn CO-​​​LIBROS (np. zmiany na stronie, nowe funkcje itp.), wysyłane za pomocą listów niekomercyjnych (np. życzenia okolicznościowe) oraz listów komercyjnych, których wysyłka została zamówiona przez klientów lub podmioty współpracujące z CO-​​​LIBROS.

Podmiot zlecający wysyłkę informacji komercyjnych nie ma wglądu w dane osobowe użytkowników, którzy znajdują się na listach mailingowych CO-​​​LIBROS. Informacje komercyjne są filtrowane w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, oraz ograniczana zostaje ich objętość, a ich wysyłka jest sporadyczna.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podawane przez użytkownika na stronach należących do CO-​​​LIBROS podczas wysyłania komentarzy do artykułów, zamieszczania odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony. CO-​​​LIBROS nie ma możliwości zabezpieczenia użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania mu nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.

Inne formularze

Formularze, które znajdują się gościnnie na stronach należących do CO-​​​LIBROS, dotyczące usług, produktów, serwisów oraz czasopism nieobsługiwanych przez CO-​​​LIBROS, nie podlegają polityce prywatności.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary stron należących do CO-​​​LIBROS mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania „ciasteczek” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka prywatności nie dotyczy obcych serwisów i innych firm, których dane kontaktowe podane są na stronach oraz w biuletynach należących do CO-​​​LIBROS.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawarte na stronach CO-​​​LIBROS artykuły zawsze są zgodne z opinią CO-​​​LIBROS i opinią takową są.

Opinie wyrażone przez użytkowników na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią CO-​​​LIBROS.

CO-​​​LIBROS nie bierze na siebie odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Użytkownik powinien być ostrożny, reagując na reklamę lub nabywając reklamowane usługi i produkty. Wprawdzie CO-​​​LIBROS przykłada dużą wagę do tego, aby reklamodawcy publikujący swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny.

Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Ewentualne pytania dotyczące polityki prywatności prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego.