„Secesja wrocławska”

© 2009 Wydawnictwo CO-LIBROS • Wrocław
www.co-libros.pl • www.secesjawroclawska.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY
Robert Wyłupek

TEKST I KONCEPCJA MERYTORYCZNA
© 2009 Barbara Banaś

KONCEPCJA WIZUALNA • OKŁADKA • PROJEKT GRAFICZNY
MAPY • ILUSTRACJE • GRAFICZNA EDYCJA OBRAZU
SKŁAD I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
© 2009 Leszek Szurkowski • Les Inc. Studio
www.szurkowski.com • www.eyeopenerbooks.com

FOTOGRAFIE (2003–2009)
© 2009 Leszek Szurkowski

TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

TŁUMACZENIE NA JĘZYK NIEMIECKI
Iwona BigosMagdalena Ziomek-Beims

REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA
Richard Drew
Magdalena Fortuniak
Wojciech Górnaś
Jarosław Minałto
Wiesława Moniak
Zofia Smyk

KOORDYNACJA PROJEKTU
Małgosia Abramowska • ILLULOGICA.COM
Magdalena Lorek

DRUK I OPRAWA
Gorenjski Tisk • Słowenia

KOORDYNACJA DRUKU
Elżbieta Lewandowska • Koroprint

MATERIAŁY ARCHIWALNE
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Archiwum Joanny Krudysz
Periodyki: „Innen Dekoration“, „Dekorative Kunst“,
„Ostdeutsche Bau-Zeitung“, „Deutsche Kunst und Dekoration“

WYDAWCA
Wydawnictwo CO-LIBROS
Robert Wyłupek i Wspólnicy
spółka komandytowa
ul. Podwale 75 • 50-449 Wrocław
e-mail: wydawnictwo@co-libros.pl
www.co-libros.pl

WYDANIE PIERWSZE • WROCŁAW 2009

ISBN 978-83-927442-0-7

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. REPRODUKOWANIE, KODOWANIE W URZĄDZENIACH PRZETWARZANIA DANYCH, ODTWARZANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI WYŁĄCZNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.