Secesja wrocławska”

© 2009 Wydawnictwo CO-​LIBROS • Wrocław
www.co-libros.pl • www.secesjawroclawska.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY
Robert Wyłupek

TEKSTKONCEPCJA MERYTORYCZNA
© 2009 Barbara Banaś

KONCEPCJA WIZUALNA • OKŁADKA • PROJEKT GRAFICZNY
MAPYILUSTRACJEGRAFICZNA EDYCJA OBRAZU
SKŁAD I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
© 2009 Leszek Szurkowski • Les Inc. Studio
www.szurkowski.com • www.eyeopenerbooks.com

FOTOGRAFIE (2003 – 2009)
© 2009 Leszek Szurkowski

TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI
Małgorzata Możdżyńska-​Nawotka

TŁUMACZENIE NA JĘZYK NIEMIECKI
Iwona BigosMagdalena Ziomek-​Beims

REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA
Richard Drew
Magdalena Fortuniak
Wojciech Górnaś
Jarosław Minałto
Wiesława Moniak
Zofia Smyk

KOORDYNACJA PROJEKTU
Małgosia AbramowskaILLULOGICA.COM
Magdalena Lorek

DRUKOPRAWA
Gorenjski Tisk • Słowenia

KOORDYNACJA DRUKU
Elżbieta Lewandowska • Koroprint

MATERIAŁY ARCHIWALNE
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Archiwum Joanny Krudysz
Periodyki: „Innen Dekoration“, „Dekorative Kunst“,
„Ostdeutsche Bau-​Zeitung“, „Deutsche Kunst und Dekoration“

WYDAWCA
Wydawnictwo CO-​LIBROS
Robert Wyłupek i Wspólnicy
spółka komandytowa
ul. Podwale 75 • 50-​449 Wrocław
e-​mail: wydawnictwo@​co-​libros.​pl
www.co-libros.pl

WYDANIE PIERWSZE • WROCŁAW 2009

ISBN 978−83−927442−0−7

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. REPRODUKOWANIE, KODOWANIE W URZĄDZENIACH PRZETWARZANIA DANYCH, ODTWARZANIEJAKIEJKOLWIEK FORMIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI WYŁĄCZNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.